Skip to content

Glao ar thairiscintí

Glao ar thairiscintí

Tá safefood ag iarraidh tairiscintí le haghaidh tionscadail taighde 

safefood freagrach as sábháilteacht bia agus nósanna sláintiúla itheacháin a chur chun cinn ar oileán na hÉireann. Chun tacú lenár mbonn eolais, ba mhaith linn tairiscintí a iarraidh le haghaidh taighde sna tionscadail shonracha seo a leanas:

Tag. 01-2023: ‘An dtéann an ghéarchéim costas maireachtála atá ann cheana i bhfeidhm ar an eolas agus na hiompraíochtaí a bhaineann le bia a cheannach, a stóráil agus a chócaráil sa bhaile?’

Tag. 02-2023: Samhaltú a Dhéanamh ar Chost-éifeachtúlacht na mBeartas um Rómheáchan agus Murtall a Chosc ar oileán na hÉireann

Tag. 03-2023: Tuiscint ar ailléirginí bia agus comhlíonadh lipéadúcháin a chinntiú le haghaidh bianna neamh-réamhphacáilte san Earnáil Lónadóireachta agus Fáilteachais

Íoslódálacha 

Treoirlínte iarratais 
Foirm Iarratais 

Is gá tairiscintí a bheith faighte roimh 4pm Déardaoin an 27 Aibreán 2023 

safefood tiomanta do chomhionannas deiseanna a chur chun cinn.Safefood Logo

Sign up for our family focused healthy eating and food safety news.

Safefood logo

The site content is redirecting to the NI version.

Confirm