Skip to content

Ceardlanna ar líne ar shábháilteacht bia do ghnólachtaí beaga bia

Ceardlanna ar líne ar shábháilteacht bia do ghnólachtaí beaga bia

Tá Líonra Eolais safefood ag soláthar dhá cheardlann ar líne saor in aisce do ghnólachtaí beaga bia.

Is ar rialú baictéar, ar ghlantachán agus ar bhainistíocht ailléirginí a dhírítear sa cheardlann ar Shábháilteacht Éifeachtach Bia. Tá an cheardlann ar Oiliúint Phraiticiúil AGPRC (anailís ghuaise agus phointí rialúcháin criticiúla) do ghnólachtaí beaga bia a gceanglaítear orthu córas AGPRC, nó córas bainistíochta sábháilteachta bia atá bunaithe ar AGPRC, a bheith i bhfeidhm acu.

Sábháilteacht Éifeachtach Bia: 20 Meitheamh  

10 am go 12.30 pm

  • Na tosca is cúis le fás baictéar
  • Fás baictéar agus pataiginí eile a rialú
  • Cad is dea-chóras glantacháin ann?
  • Ailléirginí bia a bhainistiú
  • Dlí Natasha, agus ailléirginí bia tosaíochta a dhearbhú

Oiliúint Phraiticiúil in AGPRC: 21 Meitheamh

10 am go 11 am

  • Cén fáth a bhfuil AGPRC ina chuid dhílis de bhainistíocht sábháilteachta bia
  • Conas sreabhchairt a fhorbairt/a mhodhnú le haghaidh pointí rialúcháin criticiúla
  • Conas na guaiseacha coitianta sábháilteachta bia agus a rialuithe a shainaithint
  • Cén ról atá ag réamhriachtanais i nguaiseacha a rialú
  • Conas taifid éifeachtacha a choimeád chun comhlíonadh a thaispeáint

Chomh maith leis sin, is féidir le rannpháirtithe leas a bhaint an 21 Meitheamh as seisiún comhairliúcháin 10 nóiméad duine le duine lenár n-oiliúnaí sábháilteachta bia tar éis an chúrsa chun a saincheisteanna AGPRC féin a phlé. Seol ríomhphost chugainn ag [email protected] chun d’áit a chur in áirithe, a leithdháiltear ar bhonn ‘tús freastal ar an gceann is túisce’. Cuir “Comhairliúchán ar Líne ar AGPRC” ar áireamh mar thagairt i do ríomhphost.

Chun clárú, téigh chuig: RegistrationSafefood Logo

Sign up for our family focused healthy eating and food safety news.

Safefood logo

The site content is redirecting to the NI version.

Confirm