Skip to content
English Version

MediaWise

Conas mar a oibríonn na meáin chumarsáide

Tá a lán gníomhaíochtaí idirghníomhacha ar fáil chun feasacht agus tuiscint maidir leis na meáin a spreagadh agus a chothú.

  • Modheolaíochtaí éagsúla
  • Curtha in oiriúint d’aoisghrúpaí agus do chéimeanna foghlama éagsúla
  • Cúrsa solúbtha 8 seachtaine, 8 gceacht
  • Nasctha leis na hábhair seo den churaclam: Teanga, OSPS, OSIE,
    Drámaíocht, Tíreolaíocht, na hAmharcealaíona agus Matamaitic
  • Gníomhaíochtaí ranga
MediaWise

Safefood logo

The site content is redirecting to the NI version.

Confirm