Skip to content

Sábháilteacht Bia Éifeachtach

Sábháilteacht Bia Éifeachtach

Ceardlanna saor in aisce do ghnóthais bheaga bhia maidir le Sábháilteacht Bia Éifeachtach agus AGPRC & Coimeád Taifead

Tá ceardlann saor in aisce á reáchtáil ag Líonra Eolais i gcomhar le Nuálaí BIA do ghnóthais bheaga bhia agus beidh sé ar siúl ar Champas Uí Mhaoilíosa sa Ghaillimh, Dé Máirt, an 17ú lá de mhí Dheireadh Fómhair, 2023.

Pléitear sna ceardlanna oiliúint i Sábháilteacht Bia Éifeachtach (rialú na mbaictéar, glanadh, agus bainistiú ailléirginí) chomh maith le AGPRC Praiticiúil & Coimeád Taifead. 

Am: 10 rn go 2 in

Tar éis na gceardlann, is féidir le rannpháirtithe seisiún comhairliúcháin 15 nóiméad duine le duine (1-to-1) a dhéanamh lenár n-oiliúnóir sábháilteachta bia chun a ndúshláin AGPRC a phlé. Chun seisiún comhairliúcháin a chur in áirithe roimh ré, seol ríomhphost le do thoil chuig [email protected] agus déan tagairt do ‘Ceardlann Bhaile Átha an Rí’ i do ríomhphost.Safefood Logo

Sign up for our family focused healthy eating and food safety news.

Safefood logo

The site content is redirecting to the NI version.

Confirm