Skip to content

Bianna Núíosacha

Bianna Núíosacha

Óstálfaidh Líonra Eolais safefood seimineár Gréasáin saor in aisce ar Bhianna Núíosacha: Dúshláin Sábháilteachta Bia.

San ócáid seo, iniúchfar na treochtaí le déanaí i mbianna núíosacha a fhorbairt agus a cheadú; na nithe atá taobh thiar de bhianna núíosacha a fhorbairt; na dúshláin sábháilteachta bia a d’fhéadfadh a bheith ag gabháil le bianna núíosacha; agus conas aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin.

Cé hiad na daoine ar cheart dóibh freastal air?

Taighdeoirí, rialálaithe, an tionscal bia agus gach duine ag a bhfuil spéis i mbianna núíosacha.

I measc na gcainteoirí beidh:

  • An Dr Carlos Álvarez-García, Oifigeach Taighdeora in Teagasc
  • Ermolaos Ververis, Oifigeach Eolaíoch san fhoireann bianna núíosacha san Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA)
  • An Dr Pat O'Mahony, Príomhspeisialtóir, Eolaíocht agus Teicneolaíocht an Bhia, in Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (ÚSBÉ)
  • An Dr Danika Martyn, Stiúrthóir Gnóthaí Rialála ag Intertek Assuris - Bia & Cothú

Cliceáil anseo chun clárúSafefood Logo

Sign up for our family focused healthy eating and food safety news.

Safefood logo

The site content is redirecting to the NI version.

Confirm