Skip to content

Seo a leanas cuspóirí Thopaic 2:

Ceacht 3

A aithint gur féidir le roinnt fógraíochta mothúcháin a úsáid chun tionchar a imirt ar dhaoine agus a chur ina luí orainn go bhfuil rud éigin de dhíth orainn

Ceacht 4

A thuiscint go bhfuil sraith rialacha ag tionscal an meán cumarsáide, agus a bheith in ann a mhíniú cén fáth a bhfuil na rialacha sin riachtanach.

Ba cheart go gcuideodh MediaWise leis na leanaí i Rang 5 agus Rang 6 na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • A thuiscint go bhfuil sé mar sprioc ag an bhfógraíocht ceann amháin de cheithre rud a bhaint amach:
  1. Rud éigin a insint dúinn is gá dúinn a bheith ar eolas againn
  2. Áitiú orainn táirge nó branda a cheannach
  3. Áitiú orainn ár n-iompar a athrú
  4. Dearcadh a chur chun cinn
 • Measúnú a dhéanamh ar na dearcthaí a chuirtear i láthair sna meáin agus an rogha a dhéanamh aontú nó easaontú leo, mar shampla dearcthaí éagsúla i leith leanaí a bheith ag úsáid meáin nua-aimseartha
 • A aithint conas a bhaineann roinnt fógraíochta úsáid as na mothúcháin chun tionchar a imirt orainn agus a chur ina luí orainn go bhfuil rud éigin de dhíth orainn
 • A thuiscint go bhfuil sraith rialacha ag tionscal an meán cumarsáide, agus a bheith in ann a mhíniú cén fáth a bhfuil na rialacha sin riachtanach
 • Meastóireacht a dhéanamh ar thionchar na dteachtaireachtaí faoi cheilt sna meáin agus idirdhealú a dhéanamh idir dearcthaí éagsúla agus díospóireacht a bheith ann faoi mheáin sa tsochaí chomhaimseartha agus an úsáid a bhaineann leanaí astu
 • A aithint nuair a úsáidtear steiríotíopáil sna meáin
 • Comparáid a déanamh idir cén tuairim a bheadh ag spriocghrúpaí éagsúla i leith an fhógra chéanna, agus a aithint gur féidir leis na meáin a bheith ina bhfoise faisnéise agus mífhaisnéise
 • A thuiscint go dtugann na meáin guth dúinn
 • Feachtas faisnéise meáin a chruthú chun an guth sin a úsáid

Tá eolas faoi na ceachtanna, na gníomhaíochtaí, na modheolaíochtaí agus na hacmhainní ar fáil sna pleananna ceachta.

Safefood logo

The site content is redirecting to the NI version.

Confirm